Reklama

Niedziela Legnicka

Nowy przyczółek

Vivat Jesus! - Totus Tuus! Zbroją jest dla nich mantulla - płaszcz. Mieczem – Różaniec. Tarczą - herb papieski. Tak prezentują się Czcigodni Bracia Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II.

[ TEMATY ]

diecezja legnicka

Zakon Rycerzy Jana Pawła II

Cieplice

ks. Piotr Nowosielski

Pierwsza Chorągiew

W Niedzielę Bożego Miłosierdzia (11 IV 2021 r) u O. Pijarów w Jeleniej Górze-Cieplicach, miała miejsce uroczystość powołania do życia, pierwszej w diecezji Chorągwi tego rycerskiego Zakonu.

- Drodzy Bracia i siostry. Zebraliśmy się dzisiaj, aby przyjąć do Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II nowych braci, którzy otrzymają I stopień rycerski – Wiara. Głównym przesłaniem tego charyzmatu jest pogłębianie życia religijnego, szczególne umiłowanie modlitwy różańcowej. Zatem spełniając Reguły Zakonu, kandydaci – założyciele, za zgodą czcigodnego O. proboszcza, chcą powołać Chorągiew tego Zakonu, w tutejszej parafii. 8 Kandydatów - założycieli, zgłasza chęć przystąpienia do Zakonu. Zatem niech wystąpią! – rozległy się słowa prowadzącego tą ceremonię Brata Krzysztofa Wąsowskiego rycerza Matki Bożej Zwycięskiej a zarazem Generała Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.

Wywołani kandydaci gromkim: Tak!, potwierdzili chęć wstąpienia w szeregi Zakonu. Po dialogu Generała z kapelanem powstającej Chorągwi, proboszczem miejsca o. Grzegorzem Sekułą, na znak przynależności do Zakonu otrzymali szaty zakonne – mantulle, jako płaszcz rycerski, a dopełnieniem ceremoniału było złożenie ślubowania, nałożenie pektorału i błogosławieństwo Kapelana. Kiedy zaś prezentowali się zgromadzonym, rozległo się rycerskie zawołanie: Vivat Jesus! - Totus Tuus! - Zresztą rozbrzmiewało ono podczas uroczystości jeszcze wielokrotnie.

- Ślubuję uroczyście jako rycerz Jana Pawła II wierność Bogu Ojcu św. i Ojczyźnie, ślubuję wytrwać w wierze oraz nauce świętego Kościoła Rzymskokatolickiego. Ślubuję poznawać i propagować nauczanie św. Jana Pawła II, nie szczędzić sił w pomocy dla słabych i potrzebujących, w służbie Kościoła i Ojczyzny. Ślubuję również przestrzegać Reguły Zakonu. Tak mi dopomóż Bóg.

Reklama

Z Roty ślubowania rycerskiego


Trochę historii

Zakon Rycerzy pisze swoją historię od 10 lat. - Rycerze Jana Pawła II – jak o tym żartobliwie mówimy – zrodzili się przy kolacji. Siedzieliśmy przy niej z żoną, po urodzinach 10 stycznia 2011 r. naszej 3. córki. Słyszymy w radio – a to było 14 stycznia - że papież Benedykt XVI ogłosił datę beatyfikacji Jana Pawła II. Zaczęliśmy wtedy rozmawiać z żoną; - czy nasza Matylda – która miała wtedy 11 lat – wie coś o Janie Pawle II? A Mikołaj który urodził się w 2007 r, czyli już po jego śmierci? I doszliśmy do wniosku, że nasze dzieci nic o nim nie wiedzą. To nam uświadomiło że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które pamięta Jana Pawła II, że to nie jest legenda, ale to był prawdziwy, żywy człowiek – mówi o początkach Generał Zakonu Krzysztof Wąsowski.

- Byłem wtedy w pewnej wspólnocie braterskiej która modliła się na różańcu. Byli w niej koledzy z Warszawy z Warmii i oni mieli podobne doświadczenia. Stwierdziliśmy wtedy że trzeba powołać do życia taką wspólnotę Jana Pawła II, która będzie oparta na charyzmacie rycerstwa, czyli na hasłach: Bóg, Honor, Ojczyzna. Ta wspólnota, nie może być taką która chodzi z mieczami, czy jako grupa rekonstrukcyjna, ale jako rycerze, którzy mają broń prawdziwą – różaniec, miecz przeciwko szatanowi który traktujemy bardzo serio. Jesteśmy więc prawdziwymi, a nie „zabawkowymi” rycerzami. Nas fascynuje Jan Paweł II i pragniemy żeby zawsze „żył”. Nie chcemy się nazywać jakimś „zmartwychwstaniem”, czy „odnowieniem” Jana Pawła II, ale chcemy aby w każdej parafii na świecie – i to jest nasz tajny plan który ujawniamy – pojawiła się nasza wspólnota. Plan mamy rozciągnięty na 2 tys. lat – dodaje Generał z uśmiechem - Wystarczy że znajdzie się 6 mężczyzn aby założyć w parafii tzw. chorągiew Jana Pawła II. Chociażby po to, by przez swoją obecnością o nim przypominać. To taka nasza szczególna misja ewangelizacyjna i dar dla Kościoła. To nas bardzo cieszy, bo Jan Paweł II odbył ponad 100 podróży apostolskich po całym świecie, ale wszędzie nie dotarł. A my chcemy „dokończyć” jego dzieło.

Reklama

Zacny bracie przyjmij ten pektorał rycerski i idź za Chrystusem u boku św. Jana Pawła II.

Zacny bracie, przyjmij ten różaniec, który według pradawnej tradycji Kościoła jest mieczem przeciwko szatanowi. Używaj go tak często, jak to tylko możliwe

Z ceremonii przyjęcia do Zakonu


Być rycerzem Jana Pawła II

Rycerzem może zostać pełnoletni mężczyzna, katolik, żyjący życiem sakramentalnym, mogący przystępować do Komunii św. Przed przyjęciem do Zakonu kandydat odbywa okres przygotowawczy, trwający co najmniej 6 miesięcy. Kandydat powinien brać udział w akcjach Chorągwi i angażować się w jej działalność. Staż kandydacki jest wyłączony w przypadku zakładających nową chorągiew (bracia założyciele).

Istnieje też Korpus Kadetów, do którego mogą przynależeć chłopcy od 5 do 17 roku życia.

Podstawowym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolickich mężczyzn świeckich na wzór św. Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który niejednokrotnie swoim życiem dawał świadectwo męskości i świętości, pokazując, że te dwie wartości można połączyć na większą chwałę Bożą!


Struktura

Podstawową jednostką organizacyjną jest Chorągiew, która może zawiązać się w każdej parafii, w której znajdzie się 6 kandydatów. Tak też było w Cieplicach, ale do początkowego grona 6 kandydatów dołączyło 2 kolejnych oraz jeden kadet - Stanisław.

Wyższą strukturą jest Komandoria, którą tworzą diecezje. Nad nimi jest zaś Prowincja, która ma zasięg krajowy.

Reklama

Obecnie grono rycerskie tworzy prawie 1000 osób, pochodzących z 3 Prowincji: Polskiej, Ukraińskiej i Kanadyjskiej, a do działalności przygotowują się prowincje w Hiszpanii i Francji.


Specyfika Komandorii Ukraińskiej

Mamy ciekawą historię Prowincji na Ukrainie – kontynuuje Generał Zakonu - Tam wszystko zaczęło się od Ukraińców nie od Polaków, co nas zdziwiło, bo przecież mieszka tam wielu Polaków i słowo „katolik” często kojarzone jest z Polakami. Tymczasem do nas trafili rdzenni Ukraińcy, wszyscy po wojnie w Donbasie. Wszyscy nawróceni. Jeden tylko miał rodziców katolików, a pozostali albo ateiści, albo uczestnik jakiejś sekty, ktoś inny były pastor. I oni przyszli do nas zakładać chorągiew w Kijowie, u O. Kapucynów. Na pytanie dlaczego przychodzą i chcą zostać rycerzami Jana Pawła II padła odpowiedź; - Bo chcemy nawrócenia Rosji. I oni mówią tak: - Usłyszeliśmy tajemnicę fatimską, a jest ona związana z Janem Pawłem II i chcemy ją dokończyć.

Widząc ich postawę, mam przekonanie że jeśli nie ja, to moi następcy wejdą do Rosji. Jan Paweł II tam nie wszedł, więc dla przyjaciół w Rosji wysyłamy przekaz: czekajcie na nas przyjdziemy do was z wartościami głoszonymi przez Jana Pawła II.


Znaczenie Komandorii legnickiej

- Pojawienie się rycerzy w tej parafii, to dla nas wielki skarb. Bo diecezja legnicka kojarzy nam się z Cudem Eucharystycznym, z parafią św. Jacka w której osobiście byłem wielokrotnie, a wielu braci którzy jeszcze tu nie byli, wyraża takie pragnienie aby przybyć do tego miejsca. My jesteśmy Chrystocentryczni tak jak Jan Paweł II.

O. Pijarzy zapalili się do tego pomysłu. Nie wiemy czy Józef Kalasancjusz był przyjacielem Jana Pawła II, ale wiemy że Jan Paweł II był wielkim przyjacielem Józefa Kalasancjusza i miał do niego swe nabożeństwo. Dlatego z O. Pijarami mamy spójność poglądów i przekonań. Mam nadzieję, że będzie to początek powstawania dalszych chorągwi - mówi Generał Krzysztof Wąsowski rycerz Matki Bożej Zwycięskiej.

Reklama

2 kwietnia R.P. 2021

W Wielki Piątek, w XVI rocznicę odejścia św. Jana Pawła II Wielkiego, w X roku bratnim Zakonu.

Dekret

Przychylając się do prośby proboszcza miejsca, braci rycerzy, oraz stosownie od nr 9 -11 Reguły Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, niniejszym eryguję, Chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze-Cieplicach, w Komandorii Legnickiej, w Prowincji Polskiej.

Czcigodnemu Ojcu Kapelanowi, zacnym Braciom Rycerzom tej Chorągwi, życzę wielu łask Bożych i opieki naszego Świętego Patrona w pracy dla Kościoła, Zakonu i Ojczyzny

Prowincjał Polski Zakonu Rycerzy Jana Pawła II

brat Krzysztof Paweł Gralik, rycerz Matki Bożej Kościoła,

Totus Tuus!

Z Dekretu o utworzeniu Chorągwi i Komandorii


Pierwszym w diecezji Rycerzom Jana Pawła II i Kadetowi, życzymy owocnego wędrowania śladami obranego Patrona.


Artykuł w wydaniu edycji legnickiej Niedzieli nr 17/2021, z dn. 25 IV 2021 r.


  


2021-04-25 10:34

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Papieskie relikwie u O. Pijarów

Habemus Papam! Mamy Papieża! A dokładniej - Jego relikwie. Takim zawołaniem mogą posługiwać się mieszkańcy parafii O. Pijarów pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze-Cieplicach, od Niedzieli Bożego Miłosierdzia.

Potrójna uroczystość

CZYTAJ DALEJ

Papież: małżeństwo sakramentalne jest darem i dziełem Boga

2023-01-27 15:28

[ TEMATY ]

Franciszek

pixabay

„Małżonkowie zawierają związek poprzez dobrowolną zgodę, ale to jedynie Duch Święty ma moc uczynić kobietę i mężczyznę jednością” - powiedział papież Franciszek w przemówieniu podczas spotkania z Trybunałem Apostolskim Roty Rzymskiej. Stanowi ona sąd najwyższej instancji w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Przy okazji spotkań z tym gremium papież porusza zwykle aktualne problemy związane z przeżywaniem i rozumieniem sakramentu małżeństwa w Kościele katolickim.

Ojciec Święty zaznaczył, że istnieje dzisiaj w Kościele pilna potrzeba ponownego odkrycia wartości i znaczenia związku małżeńskiego między kobietą i mężczyzną. Wpływa na to również praktyczna niewiedza zarówno osobista, jak i zbiorowa dotycząca małżeństwa. W zamyśle Bożym dotyczącym małżeństwa, kobieta i mężczyzna podczas zawierania tego sakramentu otrzymują nowe serce, które uzdalnia ich do kochania miłością samego Chrystusa. Dlatego małżeństwo sakramentalne nie jest jedynie uroczystą ceremonią czy wydarzeniem społecznym, nie jest formalnością ani abstrakcyjnym ideałem, ale darem i dziełem samego Boga.

CZYTAJ DALEJ

Opłatek pielgrzymów

2023-01-28 23:54

ks. Łukasz Romańczuk

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję